Adalar Vakfı Hakkında

Tarihimiz

Tarihimiz

1984'den günümüze Adalar Vakfı

Devamı...
Vakıf Senedimiz

Vakıf Senedimiz

Adalar Vakfı Senedi

Devamı...
Yönetim Kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Adalar Vakfı güncel Yönetim Kurulu

Devamı...

Vakfın Amacı

Başta, Büyükada, Heybeliada, Burgaz  ve Kınalıada olmak üzere, Adalar ilçesine bağlı tüm adaların tabii ve tarihi değerlerinin korunması ve geliştirilmesi; bu adaların temiz tutulması; daha medeni bir görünüm kazanmaları için gerekli çalışmaları yapmak;

Aynı amaçlarla çalışan resmi ve özel her türlü kuruluşla işbirliği yapmak;

Adalarda oturanlara ve gezmeye gelenlere yardımcı olmak; olanaklar elverdiği ölçüde, onlara her türlü yardımda bulunmaktır.

Vakfın Faaliyetleri

Adaların (mali, idari, turistik ve benzeri) sorunlarını tespit eder; bu sorunların çözümü için resmi makamların ve halkın sürekli biçimde dikkatini çekerek ulusal ve uluslar arası konferans, seminer ve toplantılar düzenler;  başvurularda bulunur,

Adaların (mali, idari, turistik ve benzeri) sorunlarının çözümü için yerli, yabancı ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapar; amacını gerçekleştirmek için gereli ticari ve turistik faaliyetlerde bulunur ve yatırımlar yapar.

Gazete, dergi, kitap, radyo ve televizyon gibi yayın araçları ile adaların sorunları ve bunların çözümü konusunda kamuoyunu aydınlatıcı faaliyetlerde bulunur;

Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri için taşınmaz (gayrimenkul) ve taşınır (menkul) mallar edinir; bunlar üzerinde şahsi haklar tesis eder; Vakıflar genel müdürlüğünden temliki tasarruflarda bulunmak için izin belgesi almak suretiyle, vakıf adına vakfın sahip bulunduğu taşınmazlara ilişkin temliki tasarruflarda bulunur; ezcümle sahip bulunduğu taşınmazları satar, bunlar üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı hakları tesis eder veya bu aynı hakları kendi lehine tesis ettirir.